ISO 9001
CERTIFIKÁT KVALITY

Norma ISO 9001 je zameraná prioritne na riadenie kvality. Je orientovaná prioritne na zákazníka. Spotrebitelia alebo zákazníci jej výstup nazvali #Certifikát kvality. Implementovaný systém riadenia kvality rieši celé spektrum štruktúr v spoločnosti od náboru pracovníkov, ochrany osobných údaju, vyberanie dodávateľov, interné audity (kontroly) v spoločnosti. V súčasnosti je norma revidovaná už niekoľkýkrát a teší sa obľube zákazníkov. Poslednou novinkou je skôr rozšírenie ako zoštíhlenie podmienok pre získanie certifikátu, čo samozrejme uvítali zákaznici, na ktorých je norma zameraná. V skratke môžeme dať do povedomia novinku riadenia rizík, riziko ktoré ovplyvňuje kvalitu a jej parametre (vlastnosti produktu, cenu, včasnosť dodávky, personálnu odbornosť..)

Cena

OHSAS 18001
CERTIFIKÁT BEZPEČNOSTI

Štandard zameraný na riadenia bezpezpečnosti v spoločnosti. Často vyžadovaný zákaznikmi a investormi. Implementáciou štandardu sa znižuje výskyt neželaných rizík, havaríjnych situácií. Norma je naviazaná na legislatívu 124/2006 z.z. Výstupom implementácie je certifikát bezpečnosti.

Cena

ISO 14001
CERTIFIKÁT ENVIROMENTU

Norma je revidovaná v roku 2016 ako STN EN ISO 14001:2016, je to horúca novinka apríla. Zameranie normy sa nemenilo je neustále orientovaná na životné prostredie. Zvýšila sa integrácia s normou ISO 9001 a štandardom OHSAS. Norma rozšírila požiadavku na certifikáciu, ktorá môže prebiehať o viacerých stupňoch, tiež požiadavky na samokontrolu - interné audity a pod. Hlávné zlepšenie sa očakáva v procesoch manažmentu, ktoré má vplyv na kontrolu a riadenia intenzity zaťaženia životného prostredia. Spoločnosť implementáciou normy deklaruje verejný záväzok k životnému prostrediu.

Cena