Certifikát ISO 27001 - Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti

Informačné technológie ako bežná súčasť spoločností si vyžaduje stále väčšiu ochranu citlivých údajov. Či ide o osobné údaje alebo obchodné tajomstvá certifikát ISO 27001 zaručuje zákazníkom alebo dodávateľom, že ste dôveryhodnou organizáciou. Bez ohľadu na to, či sú dáta zhromažďované prostredníctvom komunikačných technológií alebo papierovo, je dôležité aby bolo jasné dané kto k nim má prístup, kde sa nachádzajú a aby boli správne a úplné. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti, ktoré sa v norme nachádzajú špecifikujú požiadavky na zavedenie, údržbu, predchádzanie rizikám pri zavádzaní a ďalšie potreby.