Certifikát ISO 37001 - Systémy manažérstva proti korupcii

Norma ISO 37001 rozoberá systémy manažérstva proti korupcii a požiadavky s usmernením na používanie. Stanovuje požiadavky, predkladá usmernenia a návody pri prevencii proti korupcii, pri jej odhaľovaní a taktiež správnom reagovaní ak sa korupcia objaví. Pri certifikácii ISO 37001 dostáva organizácia certifikát, ktorý preukázateľne dokazuje, že problematika prevencie pred korupciou nie je pre ňu neznáma a intenzívne pracuje na zlepšovaní systému manažérstva proti korupcii.