Certifikát ISO 50001 - Systém energetického manažérstva

Systém energetického manažérstva ISO 50001 a jeho požiadavky s návodom na používanie (ISO 50001: 2018) sú určené spoločnostiam bez ohľadu na veľkosť a typ zamerania, ktoré majú záujem o znižovanie energetickej náročnosti počas procesu výroby produktov alebo poskytovaniu služieb. Implementovaním systémov a procesov, ktoré odporúča norma vie organizácia znížiť množstvo spotrebovanej energie a rovnako i ušetriť vlastné finančné prostriedky.