Certifikačná autorita TSÜ, a.s. sa zameriava na certifikáciu noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Táto moderná dynamická spoločnosť bola vytvorená ako slovenská pobočka nemeckej certifikačnej spoločnosti TSÜ Technische Standards Überwachungs GmbH, ktorá je zárukou kvality precíznej nemeckej certifikácie. Naši pracovníci majú dlhoročné skúsenosti s auditovaním mnohých ISO noriem, sú vysoko kompetentní a kvalifikovaní. Pri svojej práci dodržiavajú zásady nestrannosti, dôvernosti, zodpovednosti a otvorenosti. Ich jediným cieľom je spokojnosť zákazníka s certifikačnými službami a úspešná dlhoročná spolupráca.

 

 

Územné a zemepisné pôsobenie na Slovensku.

Sídlo: TSÜ, a.s. Legionárska 1, Žilina 010 01

Prevádzka Certifikačnej Autority (CA): TSÜ, a.s. Royova 773, Púchov 020 01

 

Územné a zemepisné pôsobenie v Nemecku.

Sídlo: TSÜ Technische Standards Überwachungs GmbH,  Theatinerstrasse 11, Mníchov 803 33

 

 TSU germany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSU ISO R 
Certifikačné logá:

tsu logo 9001 dtsu logo 14001 dtsu logo 45001 d

TSÜ, a.s. Legionárska 1, Žilina 010 01 je jediným vlastníkom ochranej známky:

TSÜ slovná  

(POZ 411-2019) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, pod číslom 251331

TSÜ obrazová

(POZ 1786-2018) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, pod číslom 249232