ISO 9001:2015
CERTIFIKÁT KVALITY

Norma ISO 9001 je zameraná prioritne na systém riadenie kvality. Je orientovaná prioritne na zákazníka. Spotrebitelia alebo zákazníci jej výstup nazvali #Certifikát kvality.

Implementovaný systém riadenia kvality rieši celé spektrum štruktúr v spoločnosti od náboru pracovníkov, ochrany osobných údaju, vyberanie dodávateľov alebo interné audity (kontroly) v spoločnosti. V súčasnosti je norma revidovaná už niekoľkýkrát a teší sa obľube zákazníkov. Poslednou novinkou je skôr rozšírenie ako zoštíhlenie podmienok pre získanie certifikátu, čo samozrejme uvítali zákazníci, na ktorých je norma zameraná.

V skratke môžeme dať do povedomia novinku riadenia rizík, riziko ktoré ovplyvňuje kvalitu a jej parametre (vlastnosti produktu, cenu, včasnosť dodávky, personálnu odbornosť..)

Cena

certifikat bezpecnosti obr

ISO 45001
CERTIFIKÁT BEZPEČNOSTI

ISO norma zameraná na riadenia bezpečnosti v spoločnosti. Často vyžadovaná zákazníkmi a investormi. Implementáciou tejto normy sa znižuje výskyt neželaných rizík a rôznych havarijných situácií, ktoré by ohrozili zdravie a bezpečnosť pracovníkov. Norma je naviazaná na legislatívu 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Výstupom implementácie je certifikát bezpečnosti.

Norma ISO 45001 : 2018 v marci 2018 nahradila OHSAS 18001. Názov normy je Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V súčasnosti plynie prechodné obdobie, ktoré bude trvať až do konca marca roku 2021.

Cena

certifikat environmentu obr

ISO 14001
CERTIFIKÁT ENVIRONMENTU

Norma je revidovaná v roku 2015 ako ISO 14001:2015. Zameranie normy sa nemenilo je neustále orientovaná na životné prostredie. Zvýšila sa integrácia s normou ISO 9001 a s normou ISO 45001. Norma rozšírila požiadavku na certifikáciu, ktorá môže prebiehať vo viacerých stupňoch, tiež požiadavky na samokontrolu - interné audity a pod. Hlavné zlepšenie sa očakáva v procesoch manažmentu, ktoré má vplyv na kontrolu a riadenia intenzity zaťaženia životného prostredia. Spoločnosť implementáciou normy deklaruje verejný záväzok k životnému prostrediu.

 

 

Cena