Podmienky používania web stránky

Upozornenie: Pred začatím používania webovej stránky spoločnosti TSÜ, a.s. umiestnenej na adrese www.iso-tsu.sk si pozorne prečítajte tieto podmienky.

Súhlas s pravidlami na sťahovanie alebo čítanie web-stránky vyjadrujete jej čítaním alebo sťahovaním.
Táto stránka používa súbory cookies. Jej prehliadaním súhlasíte potvrdením súhlasu.

Spracúvame osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytujete, napr. pri zadávaní dopytu, schôdzky, pri objednávaní služby alebo auditu. Právnym základom v tomto prípade je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Údaje, ktoré v tejto súvislosti spracúvame, zahŕňajú údaje zákazníkov, zamestnancov a dodávateľov v rozsahu potrebnom na účely špecifikované v rámci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ spracúvame Vaše údaje, ako je to opísané vyššie, na účely prijatia a spracovania Vášho dopytu, stretnutia alebo objednávky, ste zmluvne zaviazaní sprístupniť tieto údaje. Vašu požiadavku bez týchto údajov nemôžeme spracovať.

Ak ste súhlasili so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno a) GDPR), môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracúvania na základe súhlasu až do času odvolania súhlasu. Odvolanie súhlasu môžete zadať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Súbory cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookies?
Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, filtrovanie, zoradenie, vyhľadávanie, nakupovanie), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si prihlásenia, záujmu produktov, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov, pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok a štatistických údajov o návšteve web stránky.

Ako kontrolovať súbory cookies
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke wikipedia.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies
Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Používanie stránky:

  • Spoločnosť TSÜ, a.s. Vás oprávňuje na kopírovanie materiálov z firemnej web-stránky len pre vaše súkromné nekomerčné účely, za podmienky že budete dodržiavať autorské práva týkajúce sa obsahu web-stránky.
  • Reprodukovanie, modifikovanie, verejné alebo komerčné používanie materiálov z web-stránky a v nich obsiahnutých informácií môže znamenať porušenie s nimi súvisiacich autorských práv.
  • Je zakázané použitie materiálov a v nich obsiahnutých informácií na iných web-stránkach, nevlastnených spoločnosťou TSÜ, a.s.
  • Odkazy obsiahnuté na web-stránke spoločnosti TSÜ, a.s. sú určené len k uľahčeniu prístupu na stránky tretích strán, kde môžete nájsť ďalšie informácie týkajúce sa Vami vybranej oblasti.
  • Informácie zverejnené na web-stránke spoločnosti TSÜ, a.s. sú „uvedené tak ako sú uvedené", bez záruk v súvislosti s ich uplatnením.
  • Web-stránka spoločnosti TSÜ, a.s. môže obsahovať aj zastaralé informácie, spoločnosť ich bude aktualizovať podľa vlastného uváženia.
  • Spoločnosť TSÜ, a.s. ani jej subdodávatelia alebo zmluvní partneri nenesú žiadnu zodpovednosť za škody, ktorá vznikli používateľovi nesprávnym interpretovaním alebo použitím informácií uvedených na firemnej web-stránke spoločnosti TSÜ, a.s.
  • Podmienky používania web-stránky spoločnosti TSÜ, a.s. sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.
  • Spoločnosť TSÜ, a.s. môže tieto podmienky používania web-stránky kedykoľvek meniť a aktualizovať.

Komplexné zabezpečenie
Spoločnosť TSÜ, a.s. realizuje vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu všetkých osobných údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Platí to aj pre všetky nakupované externé služby. Overujeme účinnosť našich opatrení na ochranu údajov a neustále ich vylepšujeme v súlade s technologickým rozvojom. Zadané osobné údaje sú šifrované počas prenosu pomocou bezpečného šifrovacieho procesu.